Preambuła Kapituły Gdańskiego Smaku

My, mieszkańcy Gdańska Anno Domini 2007, budujący nasze życie na dziedzictwie przodków, stąpający śladami plejady narodowości i kultur miasta poprzez wieki otwartego, gościnnego i tolerancyjnego dla obywateli i przybyszy, bogatego historią, chcąc wydobyć z mroku dziejów różnorodną tradycję kulinarną dawnych gdańszczan - powołujemy Kapitułę Gdańskiego Smaku. Powierzamy jej znakomite działania:

  • Archiwizowanie receptur gdańskich potraw i wyrobów kulinarnych, opartych na dawnych książkach kucharskich i innych materiałach źródłowych.
  • Katalogowanie podawanych potraw i produkowanych wyrobów kulinarnych, opartych na tradycyjnych gdańskich recepturach.
  • Organizowanie we współpracy z miejskimi władzami samorządowymi i stowarzyszeniami okolicznościowych degustacji gdańskich potraw oraz wyrobów kulinarnych.
  • Popularyzowanie dawnych gdańskich receptur kulinarnych poprzez różnorodne działania zachęcające miejską gastronomię i mieszkańców do wzbogacania menu o tradycyjne potrawy.
  • Nadzorowanie przestrzegania zgodności proponowanych potraw oraz wyrobów kulinarnych ze starymi recepturami i wydawanie stosownych certyfikatów. Certyfikacji podlegają wyroby zawierające w nazwie słowo "Gdańsk", jego odmianę lub elementy gdańskiej heraldyki.
  • Współpracę z lokalnymi organizacjami i producentami żywności w zakresie propagowania gdańskiej tradycji kulinarnej w kraju i na świecie.
  • Inspirowanie badań naukowych dotyczących życia dawnych gdańszczan, szczególnie ich odżywiania się na przestrzeni wieków.
  • Nagradzanie absolwenta szkoły wyższej za najlepszą pracę magisterską z tematyki będącej w zakresie zainteresowania kapituły.

Tradycja kulinarna, niezaprzeczalny składnik dziedzictwa kulturowego Gdańska, stanowi na równi z dziedzictwem materialnym naszą trwałą wartość, pragniemy przywoływać gdańskie smaki, wzbogacać je i popularyzować w kraju i na świecie.